logo

Download Company Profile

LINE Add Friend

Scan Me

02-0619085, 095-9346383

dm@ourgreen.co.th

02-0619085, 02-0610935, 095-9346383

เลขที่ 59/170 หมู่บ้านกลางเมืองสุขสวัสดิ์

Top

5 แนวทางที่ CIOs สามารถทำให้ Digital Transformation เกิดขึ้นจริงได้ภายในองค์กร

5 แนวทางที่ CIOs สามารถทำให้ Digital Transformation เกิดขึ้นจริงได้ภายในองค์กร

CIOs มีส่วนช่วยให้ Digital Transformation เกิดขึ้นภายในองค์กรได้อย่างไร และมีส่วนช่วยให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไรบ้าง บทความนี้มีคำตอบ

5 แนวทางที่ CIOs สามารถทำให้ Digital Transformation เกิดขึ้นจริงได้ภายในองค์กร

1. วางระบบดิจิตอลและเทคโนโลยีที่เป็นแกนหลักของธุรกิจ:

การสำรวจการทำงานของ CIO ในภาครัฐ ที่จัดทำโดยนิตยสาร CIO ในปี 2014 พบว่า CIOs ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การทำงานในระบบดิจิทัลมีรายได้และเงินเดือนเพิ่มขึ้นอย่างมาก รวมทั้งลำดับตำแหน่งในโครงสร้างองค์กรก็สูงขึ้นเช่นกัน อาจเป็นเพราะในช่วงหลายปีที่ผ่านมา องค์กรมีความต้องการด้านเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น ดังที่แสดงในผลการศึกษาล่าสุดของ IDC ด้านการตลาด ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าในอีกสองปีเทคโนโลยีจะคิดเป็น 50% ของงบประมาณทางการตลาดทั้งหมด และด้วยความต้องการในการสร้างเครื่องมือและเทคโนโลยีเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจและลูกค้าดียิ่งขึ้น จึงได้มีการย้าย CIO ไปสู่บทบาทหน้าที่ด้านการทำงานแบบ office operation มากขึ้น ซึ่ง CIOs ที่มีการทำงานใกล้ชิดกับทั้งระบบการทำงานในออฟฟิศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จะช่วยให้การทำ Digital Transformation ภายในองค์กรมีแนวโน้มประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพในการทำงานดียิ่งขึ้น

2. การทำ digital transformation ควรขับเคลื่อนจากด้านบน:

จากการสำรวจของ Gartnerในปี 2015 พบว่ากว่า 25% ขององค์กรระดับโลกทั้งหมด (หรือคิดเป็น 1 ใน 4) จะมีตำแหน่ง CDO (Chief Digital Officer) ในการดำเนินงาน ซึ่ง CDO นี้เป็นตำแหน่งที่จะช่วยทำให้เห็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนภายในองค์กร โดยเฉพาะเมื่อการปรับเปลี่ยนนั้นเกี่ยวข้องกับโครงการอย่าง digital transformation จึงถือได้ว่าการมีตำแหน่งนี้เพิ่มขึ้นมาภายในองค์กรเป็นการปรับเปลี่ยนตั้งแต่ด้านบนคือ เพิ่มคนควนคุมและวางนโยบายเข้ามาก่อนจะส่งนโยบายนั้นไปยังระดับปฏิบัติการส่วนล่าง

3. ความร่วมมือระหว่างสายงานด้านเทคโนโลยีและแผนกอื่น ๆ:

ลำดับชั้นของ CTO, CIO, CMO ควรจะต้องมีการปรับเปลี่ยน บทบาทเหล่านี้จำเป็นต้องเป็นพันธมิตรและทำงานในส่วนเดียวกัน ในฐานะที่เป็น CDO แบรนดอน เบอร์เกอร์, CDO ของ Ogilvy & Mather ซึ่งเป็นบริษัทสื่อสารการตลาดที่ใหญ่ที่สุดที่มีพนักงานกว่า 22,000 คน, มีทำงานอย่างใกล้ชิดกับ CMO และยังเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดกับ CTO (ทำให้เขารู้ว่าเทคโนโลยีใดที่เหมาะสมที่จะใช้เพื่อจัดการกับข้อมูล) และยังสามารถใช้เทคโนโลยีที่ CIO ให้ Access ในการเข้าถึงได้อีกด้วย แบรนดอนกล่าวว่า CMOS ในปัจจุบันเป็นเทคโนโลยีที่ CIOs ควรทำความเข้าใจและการมีผู้ร่วมงานที่ใกล้ชิดก็ช่วยให้เขาได้รับข้อมูลเชิงลึกด้านเทคโนโลยีที่ดี ซึ่งสามารถใช้เพื่อหาแนวทางที่ดีที่สุดในการดำเนินให้บรรลุเป้าหมายของการให้บริการตามความต้องการของลูกค้า ที่เป็นหัวใจสำคัญของการทำ Digital Transformation

4. คำถามที่ควรถามคือ “ฉันจะช่วยได้อย่างไร?”:

สำหรับองค์กรส่วนใหญ่ CIOs จะต้องพิจารณาโครงสร้างพื้นฐานโดยรอบ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการบริการลูกค้าและกลยุทธ์ธุรกิจที่กว้างขึ้น คำแนะนำของแบรนดอนสำหรับ CIOs ที่ต้องการขยายบทบาทของตนให้ออกนอกเหนือขอบเขตที่ถูกจำกัดเอาไว้คือ การทำตัวให้เป็นมิตร ทำงานในเชิงรุกและเอาตัวเองเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของบทสนทนากับเพื่อร่วมงาน คิดในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับลูกค้า วิธีนี้คือการแสดงออกถึงความเป็นมิตรด้วยการยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือในส่วนต่างๆของโครงการ และส่วนต่างๆภายในองค์กร ซึ่ง CIOs อาจพบว่ามีหลายส่วนงานทีเดียวที่ต้องการความช่วยเหลือจากคนสาย IT ในเวลาที่องค์กรกำลังก้าวเข้าสู่ Digital Transformation process

5. วางกลยุทธ์ดิจิทัลให้สอดคล้องกับความทะเยอทะยานในการก้าวหน้า:

เมื่อถึงจุดที่ต้องเริ่มใช้กลยุทธ์จากกระดาษไปสู่การปฏิบัติงานจริง แบรนดอนกล่าวว่า ความใฝ่ฝันถือเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญที่สุดในการทำกลยุทธ์ ความทะเยอทะยานในการเดินเข้าไปในที่ประชุมของ CIOs และพูดว่า “นี่คือสิ่งที่เรากำลังจะทำ” วิธีการที่เราจะไปถึงจุดนั่นได้คือ แผนหรือยุทธศาสตร์การทำงาน

แบรนดอนแนะนำว่าผู้บริหารควรให้คำมั่นสัญญาตั้งแต่ว่าจะตระหนักถึงความจริงที่ว่าไม่มีกลยุทธ์ใดที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงและมีวิวัฒนาการ ดังนั้นผู้บริหารจะต้องมีวิสัยทัศน์และความยืนหยุ่นเพียงพอต่อการที่จะเข้าใจว่าการทำงานในบางครั้งก็ไม่สามารถทำตามแผนได้ 100% แต่ต้องมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม “นอกจากว่าทุกคนจะมุ่งมั่น มีความทะเยอทะยานและมีความรู้สึกร่วมไปในทิศทางเดียวกับกลยุทธ์ที่วางเอาไว้ กลยุทธ์นั้นจึงจะไม่เป็นเพียงแค่กระดาษแผ่นเดียว”

Cr. huffingtonpost.com, tech.co, enterprisersproject.com, netdna-cdn.com, vyopta.com

No Comments

Post a Comment

five × two =

SUBSCRIBE NEWSLETTER

Get an email of update our post! We'll never share your address.