logo

Download Company Profile

LINE Add Friend

Scan Me

02-0619085, 095-9346383

dm@ourgreen.co.th

02-0619085, 02-0610935, 095-9346383

เลขที่ 59/170 หมู่บ้านกลางเมืองสุขสวัสดิ์

Top

YOUR OPPORTUNITY

Digital Tranformation

ยุคที่มนุษย์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินชีวิต ทำให้รูปแบบการใช้ชีวิต สภาพสังคมและธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป

Bussiness Tranformation

ดิจิทัลเทคโนโลยีช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย

Digital Marketing

ดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาททางการตลาดมากขึ้น โดยเฉพาะการทำงานแบบออนไลน์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงทุกสิ่งไว้รวมกัน

LET US IMPROVE YOUR BUSINESS

ธุรกิจของคุณกำลังมองหาโอกาสใหม่นี้อยู่หรือเปล่า คุณเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อีกทั้งต้องการที่จะใช้โอกาสใหม่นี้ มาเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจคุณ เพิ่มการเติบโตและความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ ดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ตอบโจทย์ที่เกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วน เราพร้อมก้าวไปกับคุณ ด้วยการนำดิจิทัล มาร์เก็ตติ้งมาช่วยผลักดันธุรกิจของคุณให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

Digital Marketing ทำให้ขนาดไม่สำคัญอีกต่อไป

ถึงแม้คุณจะมีธุรกิจที่ไม่ใหญ่มากก็สามารถใช้ Digital Marketing ได้ไม่ต่างจากธุรกิจใหญ่ๆ ช่วยให้ธุรกิจของคุณมีโอกาสเข้าสู่ตลาดและแข่งขันได้์กับธุรกิจใหญ่ๆ สรุปว่า ขนาดไม่สำคัญอีกต่อไป

Digital Marketing คุ้มค่ากับการลงทุนกว่าการตลาดแบบเดิม

ถ้าธุรกิจของคุณไม่ใหญ่นัก ไม่มีเงินทุนมาก Digital Marketing ช่วยคุณประหยัดทั้งคน เวลา และไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากเมื่อเทียบกับการตลาดแบบเดิมๆ เรียกว่า คุ้มค่ากับการลงทุน

Digital Marketing ช่วยกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน

ด้วยเครื่องมือและวิธีการกำหนด Target Audiences ด้วย Interesting และอื่นๆ เพื่อ Segment Marketing, และ Remarketing ทำให้การกำหนดลูกค้าได้ชัดเจนในการทำ Digital Marketing

Digital Marketing สามารถวัดผลเป็น Conversion

เราสามารถวัดผลของความสำเร็จ ของกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นบนออนไลน์ได้้ชัดเจนโดยใช้เครื่องมือต่างๆ ทั้งในเรื่องการขาย การบริการ โซเชียลมีเดีย คอนเทนต์ และอื่นๆ ในรูปแบบตัวเลข และอัตราส่วน

Digital Marketing ให้ผลตอบแทนต่อการลงทุน ROI ที่ดีกว่า

การทำ Digital Marketing จะช่วยสร้าง Traffic ที่จะเปลี่ยนเป็นยอดขาย และด้วยกระบวนการ การวิเคราะห์และปรับปรุงผลแบบ Continuous Improvement แน่นอนจะทำให้ ROI ดีขึ้นในระยะยาว

KEY DIGITAL MARKETING SERVICES

Digital Planning, Strategy and Management

วางกลยุทธ์ด้านดิจิทัลให้กับธุรกิจของคุณ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย วิเคราะห์คู่แข่ง เปรียบเทียบโอกาสและช่องทาง พร้อมวางแผนขั้นตอนทาง Digital Marketing

รายละเอียด
Campaign Planning and Management

วางแผนพร้อมบริหารจัดการ Campaign กำหนดเป้าหมาย Goals วางแผนการใช้สื่อ บริหารจัดการสื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด กำหนดและควบคุมการใช้งบประมาณ

รายละเอียด
Social Media Marketing and Collaboration

เพิ่มประสิทธิภาพด้วยการใช้ Social Media เชื่อมโยงระหว่างช่องทางเพื่อให้เกิด Engagement และสร้างการรับรู้การมีส่วนร่วมด้วยกิจกรรมตามความเหมาะสม

รายละเอียด
Content Marketing

Content Is King หัวใจสำคัญของ Digital Marketing ก็คือ Content การวางแผนกำหนดเป้าหมายการกำหนด Focus Keywords และดำเนินการในการทำให้ตรงตามแผนการ และสรุปผลเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก

รายละเอียด
Professional Team

เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญงานด้าน Digital Marketing ทีมงานได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องจากทั้งสถาบันภายในประเทศ และต่างประเทศ จนได้รับการรับรองจาก Google Partner และพันธมิตรอื่นๆอีกมากมาย

ทีมงานของเรา

PARTNERS

CERTIFICATE

DIGITAL MARKETING BLOG

SUBSCRIBE NEWSLETTER

Get an email of update our post! We'll never share your address.