logo

Download Company Profile

LINE Add Friend

Scan Me

02-0619085, 095-9346383

dm@ourgreen.co.th

02-0619085, 02-0610935, 095-9346383

59/170, Baanklangmuang-Suksawat

Top

OUR DIGITAL MARKETING SERVICES

Digital Planning, Strategy and execution

กำหนดกลยุทธ์ วางแผนสื่อ เลือกช่องทาง กำหนดเป้าหมาย และดำเนินการทั้งหมด ด้าน Digital marketing

Inbound Marketing Solution focus leads and sales

ดึงดูดคนที่มีโอกาสเป็นลูกค่าของคุณ ด้วย Content Social blog SEO PPC เข้ามา แล้วเปลี่ยนให้เป็นลูกค้าในระยะยาว

Digital Marketing Consultation and Training

ที่ปรึกษาผู้เชียวชาญ ให้คำปรึกษา หรือฝึกอบรมกับทีมงานหรือเจ้าหน้าที่ ในการบริหารจัดการและดำเนินการด้าน Digital marketing

LET US IMPROVE YOUR BUSINESS

Is your business finding the new opportunity? If you start to realize the importance of occurred transformation and you want to use this chance to improve your business performance, increase the growth and the business’s capability. Digital marketing is the one best way to answer your need perfectly. We are ready to walk together with you through the digital pathway to drive up your business for maximum efficiency.

Digital Marketing makes the size no longer important.

Even if you have a business that is not very large, it can use Digital Marketing is no different from the big business. It gives your business the opportunity to enter the market and compete with the big business. Conclusion that size doesn’t matter anymore.

Digital Marketing is more value for investment than traditional marketing.

If your business is not big. No more capital. Digital Marketing saves you time and does not require a lot of investment compared to traditional marketing. It’s worth the investment.

Digital Marketing is clearly targeting the target audience.

With the tools and methods to set target audiences with Interesting and more to segment marketing, and remarketing, it makes clear that customers are determined to do digital marketing.

Digital Marketing can be measured as a conversion.

We can measure the effect of success. Of the activities that happen on the internet clearly using various tools. Both in terms of sales, social media content services, and more in numbers and proportions.

Digital Marketing provides a good return on investment (ROI).

Digital marketing helps generate traffic that turns into sales. And by the process continuous Improvement analysis and improvement will definitely improve ROI in the long run.

WHAT ARE YOU LOOKING FOR?

Brand Awareness

การสร้างการรับรู้ การจดจำแบรนด์ ให้แบรนด์เป็นที่รู้จักในกลุ่มเป้าหมายหรือผู้บริโภคที่เราต้องการ ซึ่งอาจจะทำผ่านการทำประชาสัมพันธ์ หรือ แคมเปญโฆษณาต่างๆ

Drive Conversion

การกระตุ้นให้เกิด conversion หรือความต้องการจากผู้ที่เข้าเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็น การทิ้งข้อมูลตอบกลับ การสมัครสมาชิก การลงทะเบียน การกดซื้อของผ่านเว็บไซด์ และอื่นๆที่สร้างประโยชน์ให้กับเจ้าของเว็บไซต์

Inbound Marketing

การตลาดแบบดึงดูด เปลี่ยนจาก “คนแปลกหน้า (Strangers)” ให้กลายเป็น“ลูกค้า (Customer)” ผ่านกระบวนการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำ SEO, Blog, Social media

CLMV And Chinese Marketing

ทำการตลาดดิจิตอลไปยังต่างประเทศรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็น Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam และ China ด้วยทีมเจ้าของภาษา

More details

WHAT CAN WE DO FOR YOU?

Viral Video Promote

คิดและสร้างสรรค์วิดีโอ เพื่อโปรโมตให้เป็นกระแสบนโลกออนไลน์ สร้าง Brand awareness และให้คนจดจำแบรนด์ รวมถึงกระตุ้นให้เกิด Conversion

Facebook Marketing

ทำการตลาดผ่าน Social network โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Facebook ซึ่งเป็น Social network ที่คนไทยใช้มากที่สุด รวมถึง Social network อื่นๆ เช่น Line, YouTube, Twitter, Instagram และ Linkedin

Application Promote

โปรโมตแอพลิเคชั่นของคุณผ่านระบบดิจิตอลด้วยเครื่องมือและเทคนิค ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ ในหลากหลายช่องทาง และหลากหลายรูปแบบ

Lead Generation

กระตุ้นให้เกิดการลงทะเบียนโดย ลูกค้ามุ่งหวัง (Leads) ด้วยเครื่องมือและกลวิธีต่างๆ เพื่อให้ได้ลูกค้ามุ่งหวังที่มีคุณภาพ

Content Marketing

สร้างและแจกจ่าย Content ที่มี “คุณค่า” กับกลุ่มเป้าหมาย ให้เกิดการจดจำแบรนด์และสร้างการมีส่วนร่วม โดยมีจุดประสงค์ให้กลุ่มเป้าหมายกลับมาสร้างรายได้ให้เรา

Search Marketing

วางแผนการตลาดผ่านการทำการตลาดผ่านเครื่องมือค้นหาบนอินเตอร์เน็ต เพื่อให้สินค้าแลละบริการของคุณติดขึ้นเป็นหน้าแรกของการค้นหา ทั้งแบบธรรมชาติ และแบบจ่ายค่าโฆษณา

Display Marketing

ตอกย้ำภาพลักษณ์และโลโก้แบรนด์ด้วย Display marketing ให้กลุ่มเป้าหมายของคุณ พร้อม Remarketing ให้ได้ผลมากยิ่งขึ้ิน

Digital Marketing Consultation Or Training

บริการให้คำปรึกษา รวมวางแผน และพัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการตลาดผ่านดิจิตอล อัพเดตเครื่องมือทางการตลาดดิจิทัล ให้กับทีมในองกรณ์

Professional Team

We are the experienced professional team on Digital marketing who certificated from Google partner and others ally.

Our team

PARTNERS

CERTIFICATE

SUBSCRIBE NEWSLETTER

Get an email of update our post! We'll never share your address.