เสียงสัมภาษณ์จากผู้ใช้ INBOUND MARKETING โดย ทพ.มนภาส ทวีปรังษีพร (หมอแจ๊คกี้) ถึงการทำงานและการนำมาปรับใช้กับธุรกิจได้จริง

กระบวนการวิธีการทำ Inbound Marketing แบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้
Attract : สร้างคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่าผ่าน Blog, Keywords Search และ SocialMedia เพื่อทำให้คนแปลกหน้าหรือ Strangers เข้ามาเป็น Visitors
Convert : เมื่อ Visitors เข้ามาเราจะใช้วิธี Call-to-Action(CTA),Landing Pages และ Forms เพื่อพยายามเปลี่ยนให้ Visitors กลายเป็น Leads
Close : เมื่อเราได้ Leads แล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอน Close เพื่อเปลี่ยนให้เป็นลูกค้า ด้วย Email และกระบวนการวิเคราะห์แยกจากระบบข้อมูล รวมทั้ง Workflows, leadsnurturing และ sales process
Delight: ขั้นตอนดูแลลูกค้าสร้างความสัมพันธ์แบบระยะยาว โดยสิ่งสำคัญที่ต้องคำ นึงถึงในขั้นตอนนี้คือ Customer Experience

Recommended Posts