Skip to content

บริการส่วนนี้ครอบคลุม Marketing Hub Website, Cloud Computing, WordPress Hosting, Mail Hosting, G-Suite และ Domain name

ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทในปี พ.ศ. 2549 บริการ Website Development เป็นบริการหลักที่เราทำตลอดมา ดังนั้นมั่นใจได้ว่าเรามีประสบการณ์ทางด้านนี้มากมาย แต่การพัฒนาเว็บไซต์ที่เรามุ่งมั่นให้บริการตอนนี้คือ Marketing Hub Website พัฒนาเว็บของคุณให้เป็นเว็บสมัยใหม่ ที่ไม่ใช่แค่ทำหน้าที่เป็นแคตตาล็อก หรือโบรชัวร์เท่านั้น ต้องเป็นเว็บไซต์ ที่เชื่อมโยงเป็นที่รวมของคอนเทนต์ และต้องเก็บข้อมูลและนำไปวิเคราะห์เพื่อทำประโยชน์ทางการตลาดต่อได้

บริการ Email Hosting ความปลอดภัยสูง ไม่จำกัดพื้นที่ แต่จำกัดปริมาณเมลส่งออกต่อวันเท่านั้น มีให้คุณเลือกใช้งานตามความต้องการ

สำคัญสุดเราเป็น Hubspot Partner ได้รับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และทำงานอย่างใกล้ชิดกับ HubSpot โดยตรง

Cloud Computing, WordPress Hosting

คลาวด์ของแท้จาก Digital Ocean คลาวด์ที่มาแรงที่สุดในตอนนี้ ด้วยคุณภาพและราคาที่ธุรกิจคุณเริ่มได้ โดยรูปแบบการให้บริการตอนนี้คือ

  • บริการ Cloud Hosting สำหรับ WordPress โดยเฉพาะความปลอดภัยสูง และควบคุมจำนวนเว็บไซต์ เพื่อให้แน่ใจในคุณภาพการให้บริการ หรือถ้าต้องการใช้งานเฉพาะส่วนตัว โดยเพิ่มลดทรัพยากรได้เราก็พร้อมให้บริการ
  • บริการ Cloud Hosting สำหรับเว็บไซต์ทั่วไป พร้อมฐานข้อมูล

ลูกค้าของเรา

หรือสะดวกให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ กรุณาแจ้งข้อมูลของคุณให้เราทราบ
เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ

หรือสะดวกให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ กรุณาแจ้งข้อมูลของคุณให้เราทราบ เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ