Digital Marketing Plan

บริการวางแผนการตลาด เลือกช่องทาง กำหนดงบประมาณ พร้อมดำเนินการตามแผน รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนาให้ได้ผลดีขึ้นตลอดระยะเวลาการดำเนินการ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย ขั้นตอน และงบประมาณของลูกค้าแต่ละราย ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมและฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับได้ทันที

Digital Marketing Plan

บริการวางแผนการตลาด เลือกช่องทาง กำหนดงบประมาณ พร้อมดำเนินการตามแผน รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนาให้ได้ผลดีขึ้นตลอดระยะเวลาการดำเนินการ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย ขั้นตอน และงบประมาณของลูกค้าแต่ละราย ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมและฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับได้ทันที

Inbound Marketing

บริการการตลาดรูปแบบใหม่ เข้ากับยุคปัจจุบัน ธุรกิจที่ลูกค้าจะหาข้อมูล เปรียบเทียบก่อนตัดสินใจจะเหมาะสมอย่างยิ่ง พร้อมกันนี้เรายังเป็น HubSpot Partner ผู้เป็นเจ้าต้นตำหรับของการตลาดแบบ Inbound โดยมีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมและฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับได้ทันที

Inbound Marketing

บริการการตลาดรูปแบบใหม่ เข้ากับยุคปัจจุบัน ธุรกิจที่ลูกค้าจะหาข้อมูล เปรียบเทียบก่อนตัดสินใจจะเหมาะสมอย่างยิ่ง พร้อมกันนี้เรายังเป็น HubSpot Partner ผู้เป็นเจ้าต้นตำหรับของการตลาดแบบ Inbound โดยมีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมและฝากข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับได้ทันที

LINE Marketing

ผู้ใช้ LINE จำนวนมากและเติบโตอย่างต่อเนื่อง เรียกว่าลูกค้าของเราเข้าไปอยู่ใน LINE เป็นจำนวน ธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะรายใหญ่ต่างเลือกใช้ LINE เป็นช่องทางในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เพราะลูกค้ารู้จักและใช้งานทุกวันอยู่แล้ว เชื่อมต่อ LINE กับฐานข้อมูลลูกค้าของเราเพื่อทำการตลาดแบบ Personalisation มากยิ่งขึ้น

LINE Marketing

ผู้ใช้ LINE จำนวนมากและเติบโตอย่างต่อเนื่อง เรียกว่าลูกค้าของเราเข้าไปอยู่ใน LINE เป็นจำนวน ธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะรายใหญ่ต่างเลือกใช้ LINE เป็นช่องทางในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เพราะลูกค้ารู้จักและใช้งานทุกวันอยู่แล้ว เชื่อมต่อ LINE กับฐานข้อมูลลูกค้าของเราเพื่อทำการตลาดแบบ Personalisation มากยิ่งขึ้น

HubSpot CRM / Sales Management

ข้อมูลลูกค้ากระจัดกระจาย งานขายไม่เป็นระบบ ติดตามสถานะการขาย และมอนิเตอร์ทีมขายไม่ได้ บริการนี้ช่วยคุณได้ เหมาะกับ B2B ที่ต้องการระบบมาสำหรับบริหารจัดการในราคาที่เริ่มต้นได้ และพร้อมสำหรับการขยายไปสู่การทำการตลาด และการดูและความสัมพันธ์กับลูกค้า ช่วยเปลี่ยนแปลงการทำงานสู่ดิจิทัล และแข่งขันได้ อย่ารอช้า

HubSpot CRM / Sales Management

ข้อมูลลูกค้ากระจัดกระจาย งานขายไม่เป็นระบบ ติดตามสถานะการขาย และมอนิเตอร์ทีมขายไม่ได้ บริการนี้ช่วยคุณได้ เหมาะกับ B2B ที่ต้องการระบบมาสำหรับบริหารจัดการในราคาที่เริ่มต้นได้ และพร้อมสำหรับการขยายไปสู่การทำการตลาด และการดูและความสัมพันธ์กับลูกค้า ช่วยเปลี่ยนแปลงการทำงานสู่ดิจิทัล และแข่งขันได้ อย่ารอช้า

Marketing Hub Website

พัฒนาเว็บไซต์ของคุณให้เป็นเว็บสมัยใหม่ ที่ไม่ใช่แค่ทำหน้าที่แค่แคตตาล็อก หรือโบรชัวร์เท่านั้น ต้องเป็นเว็บไซต์ ที่เชื่อมโยงเป็นที่รวมของคอนเทนต์ ต้องเก็บข้อมูลและนำไปวิเคราะห์เพื่อทำประโยชน์ทางการตลาดต่อได้ นอกจากนี้ยังรวมถึงบริการเกี่ยวของอื่นๆ เช่น Cloud Computing, WordPress Hosting, Mail Hosting, G-Suite และ Domain name

Marketing Hub Website

พัฒนาเว็บไซต์ของคุณให้เป็นเว็บสมัยใหม่ ที่ไม่ใช่แค่ทำหน้าที่แค่แคตตาล็อก หรือโบรชัวร์เท่านั้น ต้องเป็นเว็บไซต์ ที่เชื่อมโยงเป็นที่รวมของคอนเทนต์ ต้องเก็บข้อมูลและนำไปวิเคราะห์เพื่อทำประโยชน์ทางการตลาดต่อได้ นอกจากนี้ยังรวมถึงบริการเกี่ยวของอื่นๆ เช่น Cloud Computing, WordPress Hosting, Mail Hosting, G-Suite และ Domain name

เสียงจากลูกค้า

เสียงจากลูกค้า

ลูกค้าบางส่วนที่ไว้วางใจเรา

ลูกค้าบางส่วนที่ไว้วางใจเรา

Start typing and press Enter to search