INBOUND MARKETING

Inbound Marketing

ทำความรู้จัก INBOUND MARKETING

“พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป การตลาดก็ต้องเปลี่ยนตาม”

มากกว่า 10 ปีที่แล้ว Traditional Marketing อาจเหมาะสมและใช้ได้ผลดี ในช่วงเวลานั้น แต่เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง เกิด Digital Transformation ส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป เราไม่ได้นั่งดู TV พร้อมกันหลัง 2 ทุ่มแล้ว คนไม่ได้สนใจอะไรเหมือนๆ กันพร้อมๆ กัน อันเกิดจากการช่องทางการสื่อสารที่จำกัดทำให้ไม่มีทางเลือกมากนัก เราทุกคนมีความสนใจและความชอบแตกต่างกัน และเมื่อเราสามารถเลือกที่จะบริโภคข้อมูลข่าวสารได้ต่างกันตามความสะดวกอยากในยุคนี้ เรามีเครื่องมือมากมายมีสื่อหลายรูปแบบ ดังนั้นทุกวันนี้ Traditional Marketing อย่างเดียวจึงไม่ใช่คำตอบ

Inbound Marketing นิยามโดยบริษัท HubSpot ก่อตั้งตังแต่ปี 2006 โดยสรุป คือกระบวนการทางการตลาดโดยการใช้คอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์เพื่อดึงดูดคนเข้ามาหาเว็บไซต์ของคุณ จากนั้นก็เก็บข้อมูลลูกค้าสร้างความสัมพันธ์ อย่างเป็นระบบและเฉพาะเจาะจง เพื่อเปลี่ยนให้เป็นลูกค้า โดยมีการแยกเป็นขั้นๆ ดังนี้

Inbound Marketing

ทำความรู้จัก INBOUND MARKETING

“พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป การตลาดก็ต้องเปลี่ยนตาม”

มากกว่า 10 ปีที่แล้ว Traditional Marketing อาจเหมาะสมและใช้ได้ผลดี ในช่วงเวลานั้น แต่เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง เกิด Digital Transformation ส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป เราไม่ได้นั่งดู TV พร้อมกันหลัง 2 ทุ่มแล้ว คนไม่ได้สนใจอะไรเหมือนๆ กันพร้อมๆ กัน อันเกิดจากการช่องทางการสื่อสารที่จำกัดทำให้ไม่มีทางเลือกมากนัก เราทุกคนมีความสนใจและความชอบแตกต่างกัน และเมื่อเราสามารถเลือกที่จะบริโภคข้อมูลข่าวสารได้ต่างกันตามความสะดวกอยากในยุคนี้ เรามีเครื่องมือมากมายมีสื่อหลายรูปแบบ ดังนั้นทุกวันนี้ Traditional Marketing อย่างเดียวจึงไม่ใช่คำตอบ

Inbound Marketing นิยามโดยบริษัท HubSpot ก่อตั้งตังแต่ปี 2006 โดยสรุป คือกระบวนการทางการตลาดโดยการใช้คอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์เพื่อดึงดูดคนเข้ามาหาเว็บไซต์ของคุณ จากนั้นก็เก็บข้อมูลลูกค้าสร้างความสัมพันธ์ อย่างเป็นระบบและเฉพาะเจาะจง เพื่อเปลี่ยนให้เป็นลูกค้า โดยมีการแยกเป็นขั้นๆ ดังนี้

Inbound Marketing กับ Outbound Marketing

ถ้าจะเปรียบเทียบ Inbound Marketing กับ Outbound Marketing ขอเริ่มที่ Outbound Marketing ที่เป็นที่รู้จักกันดีก่อน

Outbound Marketing คืออะไร

ถ้าหากให้แปลตรงตัวเลย Outbound Marketing คือการตลาดแบบผลักออกไป โดยการใช้สื่อต่างๆ และกระจายสื่อไปยังคนจำนวนมาก และใช้เงินจำนวนมากเพื่อเข้าถึงคนกลุ่มใหญ่ โดยหวังว่าจะไปถึงคนที่จะเป็นลูกค้าจริงๆโดยสื่อที่ใช้นั้น มักจะเป็นการขัดจังหวะ หรือจะเรียกว่ายัดเยียดก็ได้

ยกตัวอย่างง่ายๆ สำหรับการใช้สื่อแบบออฟไลน์ เช่น การใช้สื่อโฆษณาบนทีวี, โฆษณาบนวิทยุ, การขายผ่านทางโทรศัพท์หรือเทเลมาร์เก็ตติ้ง, การส่ง SMS ส่งเสริมการขาย, โฆษณาบนป้ายบิลบอร์ด ฯลฯ

Inbound Marketing คืออะไร

Inbound Marketing คือการใช้การตลาดเพื่อดึงคนเข้ามาด้วยเนื้อหา Content หรือสิ่งที่น่าสนใจ เป็นประโยชน์ มีคุณค่า เพื่อให้ดึงดูดคนที่มีแนวโน้มการเป็นลูกค้า (Prospect) เข้ามาอ่าน มาดูเนื้อหา (Content) นั้น โดยเนื้อหานั้นจะเป็นได้หลากหลายรูปแบบ เช่น บทความ แบบสอบถาม เอกสารเผยแพร่ E-book หรือ วีดีโอ และอีกมากมาย

ด้วยผู้บริโภคปัจจุบันฉลาดมากขึ้น เข้าถึงข้อมูลง่ายขึ้น พฤติกรรมผู้บริโภคนิยมหาข้อมูลต่างๆ ก่อนตัดสินใจ และทำได้ง่ายด้วยเครื่องมือเช่น Search Engine และ Social Media ทั้งหมดนี้ทำให้ Inbound Marketing ทวีความนิยมมากขึ้นตามไปด้วย โดยในต่างประเทศเริ่มกันมากว่า 10 ปีแล้ว

แต่ Inbound Marketing ไม่ใช่แค่ดึงดูด Prospect เข้ามาเท่านั้น ยังรวมถึงกระบวนการหลังจากนั้น แบบลึกลงไปอีกด้วย

กระบวนการ วิธีการทำ INBOUND MARKETING

Inbound Methodology หรือ กระบวนการ Inbound แบ่งเป็นขั้นๆ ดังนี้

ATTRACT

สร้างคอนเทนต์ ที่เป็นประโยชน์ มีคุณค่า ผ่าน Blog, Keywords Search และ Social Media เพื่อทำให้คนแปลกหน้า หรือ Strangers เข้ามาเป็น Visitors

CONVERT

เมื่อ Visitors เข้ามา เราใช้ Call-to-Action (CTA), Landing Pages และ Forms นอกจากนี้ LINE QR Code ยังเหมาะสมกับตลาดไทย และช่วยเพิ่มอัตราการ Convert เพื่อพยายามเปลี่ยน Visitors ให้เป็น Leads ได้เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว

CLOSE

เมื่อเราได้ Leads ต่อไปจะเข้าสู่ขั้นตอน Close เพื่อเปลี่ยนให้เป็นลูกค้า ด้วย Email กระบวนการวิเคราะห์แยกจากระบบข้อมูล รวมทั้ง Workflows, Leads Nurturing และ Sales Process

DELIGHT

ขั้นตอนการดูแลลูกค้า สร้างความสัมพันธ์แบบระยะยาว โดยสิ่งคำคัญที่ต้องคำนึงถึงในขั้นนี้คือ Customer Experience

เสียงจากลูกค้า และลูกค้าบางส่วนของเรา

สิ่งสำคัญที่คุณควรทราบก่อนเริ่มทำ INBOUND MARKETING

ถ้าหากธุรกิจของคุณเหมาะสมที่จะทำการตลาดแบบดึงดูด Inbound Marketing สิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างแรก คือ การปรับ “ทัศนคติ” ทางการตลาดที่มีอยู่เดิม เพราะการทำ Inbound Marketing จะเป็นการสร้างข้อมูลที่มีประโยชน์ให้กับกลุ่มเป้าหมายผ่านคอนเทนต์ใน Blog เว็บไซต์ของตัวเอง โดยจะโฟกัสเนื้อหาที่ดึงดูดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเรา เน้นการให้ข้อมูลที่มีคุณค่าและเป็นโยชน์ โดยจะขายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควร แต่ถ้าทุกอย่างเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ระบบจะเป็นเหมือนเครื่องจักรในการสร้าง Quality Leads ให้เราตลอดเวลา โดยเราสามารถปล่อยให้ระบบการตลาดอัตโนมัติ หรือ Marketing Automation ของเราทำงาน โดยจะเหลืองานบริหารและปรับปรุงผลลัพธ์เท่านั้น

Inbound Marketing ROI Calculator

Inbound Marketing คือกระบวนการทางการตลาด หรือ Marketing Methodology เป็นกระบวนการแบบระยะยาวอย่างน้อย 4-6 เดือนขึ้นไป ถ้าใช้ Inbound maketing อย่างเดียว จะไม่สามารถตอบสนองเป้าหมายจำนวน Leads หรือยอดขายระยะสั้นได้

การทำ Inbound Marketing จะกระทบหลายส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ไม่เฉพาะแต่การตลาดเท่านั้น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องได้รับการตัดสินใจหรือความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับที่ควบคุมนโยบาย

ทำความรู้จัก INBOUND MARKETING สำราจบริษัทของคุณเหมาะกับ INBOUND MARKETING หรือไม่

ทำไมต้อง INBOUND MARKETING กับ OURGREENFISH

OURGREENFISH เราเป็น Digital Marketing Agency ที่ให้บริการมานานกว่า 12 ปี เรามีประสบการณ์การทำงานที่หลากหลายประเภทและขนาดทางธุรกิจ

เราคือบริษัทที่ใช้คอนเทนต์ในการดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่สนใจในการทำการตลาดอย่างเป็นระบบ เปลี่ยนคนแปลกหน้าให้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ จากนั้นเปลี่ยนให้เป็น Leads แล้วพยายามทำให้กลายเป็นลูกค้า เพราะเราพร้อมจะดูแลอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเรื่อง Inbound ไว้ใจเราได้

“ถ้าคุณตระหนักใน Inbound Marketing และเชื่อว่านี่คือทางที่ใช่ อย่ารอช้าและปล่อยให้โอกาสให้หลุดลอยไป เราสามารถช่วยคุณได้ตั้งแต่ต้นจนจบ”

นอกจากนั้น

  • เรายังเป็นพันธมิตรกับ HubSpot ผู้นำและผู้นิยาม Inbound Marketing ที่มีทั้งองค์ความรู้ เทคนิค รวมทั้ง Software ที่จะช่วยจัดการทุกอย่าง อย่างเป็นระบบ
  • เราได้รับการแต่งตั้งเป็น Agency Partner อย่างเป็นทางการ และได้รับการดูแลจากทีมงาน HubSpot อย่างใกล้ชิด
  • เรามีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรมและผ่านการทดสอบมาตรฐานในการทำ Inbound Marketing โดยเฉพาะ

หรือสะดวกให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ กรุณาแจ้งข้อมูลของคุณให้เราทราบ เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ

Start typing and press Enter to search