Skip to content

OUR SERVICES

LET US IMPROVE YOUR BUSINESS

ธุรกิจของคุณกำลังมองหาโอกาสใหม่นี้อยู่หรือเปล่า คุณเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อีกทั้งต้องการที่จะใช้โอกาสใหม่นี้ มาเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจคุณ เพิ่มการเติบโตและความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ ดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ตอบโจทย์ที่เกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วน เราพร้อมก้าวไปกับคุณ ด้วยการนำดิจิทัล มาร์เก็ตติ้งมาช่วยผลักดันธุรกิจของคุณให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

LET US IMPROVE YOUR BUSINESS

ธุรกิจของคุณกำลังมองหาโอกาสใหม่นี้อยู่หรือเปล่า คุณเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อีกทั้งต้องการที่จะใช้โอกาสใหม่นี้ มาเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจคุณ เพิ่มการเติบโตและความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ ดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ตอบโจทย์ที่เกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วน เราพร้อมก้าวไปกับคุณ ด้วยการนำดิจิทัล มาร์เก็ตติ้งมาช่วยผลักดันธุรกิจของคุณให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

Why Is MarTech Important?

 • MarTech จะทำให้คุณเห็นภาพรวมทั้งหมด ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำการตลาด ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลด้านการขาย, สื่อต่าง ๆ , ระบบการทำบัญชี, ฯลฯ โดยทุก ๆ กิจกรรมเหล่านี้จะถูกรวบรวมเก็บไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถตรวจสอบและติดตามได้จากที่ที่เดียว นอกจากนี้ยังรวมถึงเป้าหมาย และการลงทุนในด้านต่าง ๆ ด้วย

 • MarTech ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งกระบวนการตอบสนองต่อลูกค้า ให้เป็นรูปแบบของการตอบสนองแบบอัตโนมัติ ที่ทำได้อย่างรวดเร็วเหมาะสมกับยุคสมัยที่ลูกค้ามีความคาดหวังสูง พร้อมกระบวนการปรับปรุงและพัฒนาภายในองค์กร ที่สามารถทำได้อย่างทันท่วงที ด้วยฐานข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

Types of MarTech Tools

 • Advertising Tools: คือเครื่องมือประกอบงานขาย ในกลุ่มของการโฆษณา ยกตัวอย่างเช่น เครื่องมือโฆษณาบนโซเชียลมีเดีย เครื่องมือโฆษณาแบบ Native Ad และเครื่องมือการโฆษณาผ่านการค้นหาอย่าง Goolgle

 • Analytics Tools: เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ จะช่วยให้คุณสามารถจัดการข้อมูล ประเมินประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของคุณได้ และนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้คุณปรับปรุงการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของลูกค้า และนำมาปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้งานได้

 • Content Marketing Tools: การใช้แพลตฟอร์มระบบการจัดการเนื้อหาที่มีความสำคัญและเผยแพร่ (CMS) ผ่านเว็บไซต์ที่เป็นศูนย์กลาง ซึ่งแพลตฟอร์ม CMS ที่ได้รับความนิยม ได้แก่ WordPress เป็นเครื่องมือในการสร้างหน้า Landing Page หรือแพลตฟอร์มการทำ A / B Testing

 • Sales Tools: คือระบบที่จัดการและดูแลด้านการขาย เช่น แพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ที่ช่วยให้คุณจัดการและคอยดูแลลูกค้า (Nurture) เพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย ซึ่งทำให้คุณมีส่วนร่วมหรือมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า เกี่ยวกับแบรนด์ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการ

 • Social Media Tools: เครื่องมือบนสื่อสังคมออนไลน์ ที่จะช่วยคุณจัดการและติดตามแคมเปญต่าง ๆ ได้ โดยสามารถเข้าถึงการทำงานของเครือข่ายทั้งหมด รวมทั้งการฟังและจัดการเนื้อหาของบทสนทนาบนโลกออนไลน์

How Do I Start Building a MarTech Stack?

สิ่งสำคัญ คือ คุณต้องกำหนดกลยุทธ์ของคุณก่อน ต้องพิจารณาก่อนว่า

 • เครื่องมือเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ของลูกค้าอย่างไร?
 • เครื่องมือเหล่านี้เหมาะสมกับกลยุทธ์ของคุณหรือไม่?
 • เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ธุรกิจของคุณทำงานต่อไปได้อย่างไร?
 • เครื่องมือที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณไปถึงที่นั่นได้อย่างไร?

สิ่งสำคัญคือ การมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนว่า คุณต้องการนำธุรกิจของคุณไปที่ใด โดยจะต้องไม่ลืมว่า กลยุทธ์นี้เป็นรากฐานสำคัญของการทำการตลาดของคุณ และทั้งหมดนี้คือ จุดเริ่มต้นของการตัดสินใจว่า คุณจะใช้เครื่องมือประเภทใดเพื่อธุรกิจของคุณ

WHAT CAN WE DO
FOR YOU?

WHAT CAN WE DO FOR YOU?

Facebook Marketing

ทำการตลาดผ่าน Social network โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Facebook ซึ่งเป็น Social network ที่คนไทยใช้มากที่สุด รวมถึง Social network อื่นๆ เช่น Line, YouTube, Twitter, Instagram และ Linkedin

Line OA + CRM

เชื่อมโยงฐานข้อมูลลูกค้ากับ LINE OA เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และการเข้าถึงได้แบบไม่จำกัด

Search Marketing

วางแผนการตลาดผ่านการทำการตลาดผ่านเครื่องมือค้นหาบนอินเตอร์เน็ต เพื่อให้สินค้าและบริการของคุณติดขึ้นเป็นหน้าแรกของการค้นหา ทั้งแบบธรรมชาติ และแบบจ่ายค่าโฆษณา

CRM and Personalization

ตอบสอนองตามความสนใจแบบเฉพาะเจาะจง เหนือใครด้วยฐานข้อมูลพร้อมระบบการทำงานแบบอัตโนมัติ

Marketing Automation

ทำการตลาดแบบใหม่ เน้นเทคโนโลยี และการทำงานอัตโนมัติเพื่อความรวดเร็วและตรงตามความต้องการ

Viral Video Promote

คิดและสร้างสรรค์วิดีโอ เพื่อโปรโมตให้เป็นกระแสบนโลกออนไลน์ สร้าง Brand awareness และให้คนจดจำแบรนด์ รวมถึงกระตุ้นให้เกิด Conversion

MarTech Consultation

ให้คำปรึกษาสำหรับองค์กรที่ต้องการทำการตลาดด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ และพร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นำทางการตลาด

Content Marketing

สร้างและแจกจ่าย Content ที่มี “คุณค่า” กับกลุ่มเป้าหมาย ให้เกิดการจดจำแบรนด์และสร้างการมีส่วนร่วม โดยมีจุดประสงค์ให้กลุ่มเป้าหมายกลับมาสร้างรายได้ให้เรา

Facebook Marketing

ทำการตลาดผ่าน Social network โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Facebook ซึ่งเป็น Social network ที่คนไทยใช้มากที่สุด รวมถึง Social network อื่นๆ เช่น Line, YouTube, Twitter, Instagram และ Linkedin

Line OA + CRM

เชื่อมโยงฐานข้อมูลลูกค้ากับ LINE OA เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และการเข้าถึงได้แบบไม่จำกัด

Search Marketing

วางแผนการตลาดผ่านการทำการตลาดผ่านเครื่องมือค้นหาบนอินเตอร์เน็ต เพื่อให้สินค้าและบริการของคุณติดขึ้นเป็นหน้าแรกของการค้นหา ทั้งแบบธรรมชาติ และแบบจ่ายค่าโฆษณา

CRM and Personalization

ตอบสอนองตามความสนใจแบบเฉพาะเจาะจง เหนือใครด้วยฐานข้อมูลพร้อมระบบการทำงานแบบอัตโนมัติ

Marketing Automation

ทำการตลาดแบบใหม่ เน้นเทคโนโลยี และการทำงานอัตโนมัติเพื่อความรวดเร็วและตรงตามความต้องการ

Viral Video Promote

คิดและสร้างสรรค์วิดีโอ เพื่อโปรโมตให้เป็นกระแสบนโลกออนไลน์ สร้าง Brand awareness และให้คนจดจำแบรนด์ รวมถึงกระตุ้นให้เกิด Conversion

MarTech Consultation

ให้คำปรึกษาสำหรับองค์กรที่ต้องการทำการตลาดด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ และพร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นำทางการตลาด

Content Marketing

สร้างและแจกจ่าย Content ที่มี “คุณค่า” กับกลุ่มเป้าหมาย ให้เกิดการจดจำแบรนด์และสร้างการมีส่วนร่วม โดยมีจุดประสงค์ให้กลุ่มเป้าหมายกลับมาสร้างรายได้ให้เรา

Professional
Team

เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญงานด้าน Digital Marketing ทีมงานได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องจากทั้งสถาบันภายในประเทศ และต่างประเทศ จนได้รับการรับรองจาก Google Partner และพันธมิตรอื่นๆ อีกมากมาย

Professional
Team

เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญงานด้าน Digital Marketing ทีมงานได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องจากทั้งสถาบันภายในประเทศ และต่างประเทศ จนได้รับการรับรองจาก Google Partner และพันธมิตรอื่นๆ อีกมากมาย

Partners

certificate